top of page

Termijn van het beleidsplan

Dit beleidsplan heeft een duur van 1 jaar. De activiteit voor 2024 is als volgt. Het organiseren van een muziekevenement met showkorpsen in de Gemeente Sliedrecht.

Missie

Corné Hoogerwerf maakt van strijkkralen logo's van korpsen en overhandigd deze aan de betreffende korpsen tijdens finales van Taptoes.

Hij is 25 jaar maar verstandelijk zit hij op ongeveer 7 jaar. Het is lastig voor hem om bij een korps te gaan, maar daar heeft hij een paar andere opties voor gevonden. Hij bekijkt heel veel filmpjes op YouTube en kijkt op de sites van de korpsen. Hij weet dan ook ontzettend veel van hen en weet de agenda soms beter dan de leden zelf.

Corné gaat ook samen met zijn vader Paul alle mogelijke taptoes in Nederland af die er maar zijn. Maar Corné had een droom. Daarom ook het thema: Droom van een Fan!

In 2023 is zijn droom uitgekomen. Een Taptoe in zijn woonplaats Zwijndrecht. 

Doelstelling

 

De Stichting had ten doel de droom van Corné, een verstandelijk beperkte jongen, uit te laten komen. Dit is op 17 juni 2023 gebeurd. Meerdere showkorpsen hebben in zijn woonplaats Zwijndrecht een optreden verzorgd.

 

Strategie

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het organiseren van een of meer muziekevenementen met showkorpsen in diverse gemeenten.

  • het laten optreden van showkorpsen bij instellingen, stichtingen en verzorgingstehuizen en omgeving, alsmede deze bewoners in de gelegenheid te stellen om de Taptoe 's-avonds te bezoeken.

  • het organiseren van andere muziekactiviteiten voor deze doelgroepen.

 

 

Huidige situatie

Op dit moment is de Stichting druk bezig om voor 2024 een Taptoe te organiseren.

 

Activiteiten van de organisatie

Op zaterdagavond 8 juni 2024 zal er een Taptoe georganiseerd worden in Sliedrecht.

Organisatie: Stichting "Droom van een Fan",Bilderdijkstraat 25, 3333AT Zwijndrecht

Contact: phoogerwerf7@live.nl (06-21583470) of jaap@droomvaneenfan.nl (06-15481456)

Internet: www.droomvaneenfan.nl

 

KvK-nummer: 76067556

RSIN nummer: 860495759

Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Martijn Dekker, voorzitter

Jaap van Ingen, secretaris

Paul Hoogerwerf, penningmeester

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

Werknemers

De organisatie maakt tijdens evenementen gebruik van vrijwilligers.

Het werven van gelden

Financiële middelen worden binnen gehaald door het aanschrijven van Fondsen, Gemeente, RABObank en bedrijven voor sponsoring.

Beheer en besteding van het vermogen

De Stichting heeft geen vermogen.

bottom of page