top of page
De Taptoe is bedoeld om zoveel mogelijk bezoekers te laten genieten van een spectaculair programma. Omdat het gratis toegankelijk is, is de drempel laag om te komen kijken. Daardoor kunnen ook de bewoners van de diverse instellingen en verzorgingstehuizen deze Taptoe bezoeken.

Maar een Taptoe organiseren kost geld. Hieronder volgen de kosten die gemaakt moeten worden om het te kunnen uitvoeren.

Deelnemende showkorpsen               € 7.565,00

Live Stream                                        €    500,00

Onvoorziene uitgaven                        €    935,00

Totale kosten                                     € 9.000,00

Wilt u financieel bijdragen om dit evenement te laten slagen, kijk dan op de pagina sponsors.

bottom of page