top of page
De Taptoe is bedoeld om zoveel mogelijk bezoekers te laten genieten van een spectaculair programma. Omdat het gratis toegankelijk is, is de drempel laag om te komen kijken. Daardoor kunnen ook de bewoners van de diverse instellingen en verzorgingstehuizen deze Taptoe bezoeken.

Maar een Taptoe organiseren kost geld. Hieronder volgen de kosten die gemaakt moeten worden om het te kunnen uitvoeren.

Deelnemende showkorpsen               € 

Onvoorziene uitgaven                        €

Totale kosten                                     € 

bottom of page